Herroepingsrecht*

14 dagen bedenktermijn

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons in een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Als u gebruik wenst te maken van het modelformulier voor herroeping, dan kunt u deze vinden op het tabblad "Retourformulier" met directe link naar ons standaard herroepingsformulier (pdf).

In alle gevallen is het echter van belang dat u het artikel en alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de oorspronkelijke staat en onbeschadigd aan ons retourneert.

Voorwaarden retourneren

Bent u niet tevreden over uw aankoop? Dan kunt u het artikel uiteraard aan ons retourneren.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het retour zenden van artikelen de volgende instructies in acht te nemen:

  • U dient het artikel in originele staat en verpakking te versturen (indien redelijkerwijs mogelijk);
  • De artikelen zijn schoon, compleet, ongebruikt en onbeschadigd. Onder 'artikelen' vallen tevens alle bijgeleverde accessoires;
  • U dient uw aankoopbewijs (factuur) mee te sturen;
  • Retour zenden met een van ons te ontvangen RMA formulier
  • De kosten voor het opsturen van een artikel zijn voor uw rekening.

*Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing voor consumenten en geldt niet voor ondernemers.